Community DaysCommunity Days
D365UG Sverige
Agora

Wednesday, April 17, 2024

Robin Klang

Robin Klang

North Volt

Hur Northvolt använder D365 F&SCM och Power Platform i sin ERP-Strategi

Johan Persson

Johan Persson

Architect, podcaster and all around geek

Få koll på AI och ta din verksamhet till nästa nivå!

Helena Elfwing

Helena Elfwing

Chef kundkommunikation och digitala kanaler, Riksbyggen

Magnus Sundberg

Magnus Sundberg

Growth led & digital advisor Columbus

How to Improve business powered by Customer Insights Journeys & Data

Kristian Nilsson

Kristian Nilsson

Columbus

Data Fabric & Ändring av Datalake exporten Nov 2024

Johan Persson

Johan Persson

Architect, podcaster and all around geek

Nurlin Aberra

Nurlin Aberra

Dynamics 365 finance and operations and Power Platform Solution Architect

Dynamics ihop med Dataverse

Johan Persson

Johan Persson

Architect, podcaster and all around geek

Säkra din Dynamics 365 Infratruktur - Tips och Tricks